• Ngành Thuế gia hạn thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử
  • 23:59 19/04/2019

    Ngành Thuế gia hạn thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử

    Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 2660/QĐ-BTC về gia hạn việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã xác thực của cơ quan thuế, từ ngày 01/01/2017 đến khi có các quyết định mới.