• Quy Định Về Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Khi Có Hàng Hóa Đi Đường
  • 23:59 30/07/2019

    Quy Định Về Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Khi Có Hàng Hóa Đi Đường

    Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bắt đầu có hiệu lực từ 1/11/2018. Điều này đã đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử.