• Thời Gian Cụ Thể Nào Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử?
  • 23:59 24/09/2019

    Thời Gian Cụ Thể Nào Bắt Buộc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử?

    Hóa đơn điện tử dần trở nên phổ biến nhưng đến hiện tại vẫn có những doanh nghiệp chưa nhận thấy được lợi ích từ việc này. Đặc biệt, theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được công bố ngày 04/07/2019 cũng đã đưa ra quy định kể từ ngày 01/07/2022 sẽ “khai tử” hóa đơn giấy, bắt buộc phải sử dụng HĐĐT.