Bảng giá dịch vụ

Bill #1

Số lượng 500 Hóa đơn

Đơn giá 600đ/hđ

Thành tiền 300.000đ

Đăng ký

Bill #2

Số lượng 1.000 Hóa đơn

Đơn giá 500đ/hđ

Thành tiền 500.000đ

Đăng ký

Bill #3

Số lượng 3.000 Hóa đơn

Đơn giá 400đ/hđ

Thành tiền 1.200.000đ

Đăng ký

Bill #4

Số lượng 5.000 Hóa đơn

Đơn giá 350đ/hđ

Thành tiền 1.750.000đ

Đăng ký

Bill #5

Số lượng 10.000 Hóa đơn

Đơn giá 300đ/hđ

Thành tiền 3.000.000đ

Đăng ký

Bill #6

Số lượng 20.000 Hóa đơn

Đơn giá 250đ/hđ

Thành tiền 5.000.000đ

Đăng ký

Bảng so sánh các gói dịch vụ

Tính Năng Bill  #1 Bill  #2 Bill  #3 Bill  #4 Bill  #5 Bill  #6
Tạo, sửa, xóa hóa đơn, xem chi tiết trước khi xuất hóa đơn
Quản lý phiếu xuất kho
Công cụ tự thiết kế mẫu hóa đơn cho khách hàng
Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu riêng khách hàng
Quản lý khách hàng
Quản lý danh mục sản phẩm
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn
Theo mẫu chuẩn và định dạng xml mới nhất của tổng cục thuế
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales