LƯU TRỮ KHÔNG GIỚI HẠN

10NĂM

MIỄN PHÍ

KHỞI TẠO
TRỊ GIÁ 800K

TẶNG1000SỐHÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bảng giá dịch vụ

Bill #1

Số lượng 500 Hóa đơn

Đơn giá 600đ/hđ

MIỄN PHÍ KHỞI TẠO800k

Thành tiền 300.000đ

Đăng ký

Bill #2

Số lượng 1.000 Hóa đơn

Đơn giá 500đ/hđ

MIỄN PHÍ KHỞI TẠO800k

Thành tiền 500.000đ

Đăng ký

Bill #3

Số lượng 3.000 Hóa đơn

Đơn giá 400đ/hđ

MIỄN PHÍ KHỞI TẠO800k

Thành tiền 1.200.000đ

Đăng ký

Bill #4

Số lượng 5.000 Hóa đơn

Đơn giá 350đ/hđ

MIỄN PHÍ KHỞI TẠO800k

Thành tiền 1.750.000đ

Đăng ký

Bill #5

Số lượng 10.000 Hóa đơn

Đơn giá 300đ/hđ

MIỄN PHÍ KHỞI TẠO800k

Thành tiền 3.000.000đ

Đăng ký

Bill #6

Số lượng 20.000 Hóa đơn

Đơn giá 250đ/hđ

MIỄN PHÍ KHỞI TẠO800k

Thành tiền 5.000.000đ

Đăng ký

Dịch vụ bổ sung

  Chi phí Đặt mua
Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù riêng
3.000.000đ / 1 lần thiết kế
Đặt mua
Backup Hóa Đơn
7.440.000đ / 1 năm
Đặt mua

Bảng so sánh các gói dịch vụ

Tính Năng Bill  #1 Bill  #2 Bill  #3 Bill  #4 Bill  #5 Bill  #6
Tạo, sửa, xóa hóa đơn, xem chi tiết trước khi xuất hóa đơn
Quản lý phiếu xuất kho
Công cụ tự thiết kế mẫu hóa đơn cho khách hàng
Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu riêng khách hàng
Quản lý khách hàng
Quản lý danh mục sản phẩm
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn
Theo mẫu chuẩn và định dạng xml mới nhất của tổng cục thuế
X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales