Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Tên mẫu số
Ký hiệu
Số dòng dữ liệu
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu

Mẫu hóa đơn 51

Hóa đơn điện tử

MST: 0302431595

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001

Ký hiệu (Serial): PA/19E

Số (No.): 0000000

 
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 02862563737 - Email: hoadon@hoadon.cloud
Tài khoản (Bank Acc):
Ngân hàng (Bank): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 
 

Hóa đơn giá trị gia tăng

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) ... tháng (month) ... năm (year) ...

(Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)
 
Họ tên người mua hàng (The purchaser):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Goods, services, description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Total)
Thuế suất
(VAT rate)
Thuế GTGT
(VAT amount)
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7
 
               
               
               
               
 
Tổng hợp (Synthetic) : Thuế suất
(VAT rate)
Tiền trước thuế
(Amount)
Tiền sau thuế
(VAT Amount)
Hàng hóa không chịu thuế GTGT (Amount without tax) : / /
Hàng hóa chịu thuế GTGT (Amount with tax) : 0%
5%
10%
Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount) :
 
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales