Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Tên mẫu số
Ký hiệu
Số dòng dữ liệu
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu

Mẫu hóa đơn 47

Hóa đơn điện tử
Công ty TNHH P.A Việt Nam
Địa chỉ : 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST : 0302431595  Điện thoại : 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud
STK :    Tại : VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)


 

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày... tháng... năm...

Mẫu số : 01GTKT0/001
Ký hiệu : PA/19E
Số : 0000000
 
Họ tên người mua hàng :
 
Tên đơn vị :
 
Mã số thuế :
 
Địa chỉ :
 
Hình thức thanh toán : Số tài khoản :
 
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
 
           
           
           
           
           
           
           
Cộng tiền hàng :
Thuế suất GTGT :
Tiền thuế GTGT :
Tổng cộng thanh toán :
 
Số tiền viết bằng chữ :
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales