Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu hóa đơn 44

Hóa đơn điện tử
Hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số (Form): 01GTKT0/001

(VAT INVOICE)

Ký hiệu (Serial): PA/19E

Ngày (Date) ... tháng (month) ... năm (year) ...

Số (No.): 0000000

 
Đơn vị bán hàng (Seller): Công Ty TNHH P.A Việt Nam
Mã số thuế (Taxcode): 0302431595
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: hoadon@hoadon.cloud Điện thoại (Tel): 02862563737
Tại (At): 0421003848922      Tại (At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

Họ tên người mua hàng (Buyer):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Goods, services, description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Total)
Thuế suất
(VAT rate)
Thuế GTGT
(VAT amount)
Cộng
(Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount):
 
Số tiền viết bằng chữ(Amount in words) :
 
      /             0%            5%           10%     
Tổng tiền chịu thuế(Total tax amount) :
Tồng tiền thuế GTGT(Total VAT amount) :
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales