Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Tên mẫu số
Ký hiệu
Số dòng dữ liệu
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu

Mẫu hóa đơn 42

Hóa đơn điện tử

MST: 0302431595

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Mẫu số : 01GTKT0/001

Ký hiệu : PA/19E

Số : 0000000

 
Địa chỉ : 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 02862563737 - Email: hoadon@hoadon.cloud
Tài khoản :
Ngân hàng : VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 
 

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày... tháng... năm...

(Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)
 
Họ tên người mua hàng :
 
Tên đơn vị :
 
Mã số thuế :
 
Địa chỉ :
 
Hình thức thanh toán : Số tài khoản :
 
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Thuế suất
Tiền thuế
Tổng tiền sau thuế
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
Cộng tiền hàng hóa dịch vụ :
Tổng cộng tiền thanh toán :
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
Tổng tiền không chịu thuế(Total amount without tax):
Tổng tiền chịu thuế 0%(Total tax 0%):
Tổng tiền chịu thuế 5%(Total tax 5%): Tổng tiền GTGT 5%(Total amount 5%):
Tổng tiền chịu thuế 10%(Total tax 10%): Tổng tiền GTGT 10%(Total amount 10%):
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales