Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Tên mẫu số
Ký hiệu
Số dòng dữ liệu
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu

Mẫu hóa đơn 41

Hóa đơn điện tử
Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ : 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0302431595 
Điện thoại : 02862563737   Fax: 02862563737
Số tài khoản :    Tại : VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

 

Mẫu số : 01GTKT0/001

Ký hiệu : PA/19E

Số : 0000000

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày lập hóa đơn : .../ .../ ...

 
Họ tên người mua hàng :
 
Tên đơn vị :
 
Mã số thuế :
 
Địa chỉ :
 
Hình thức thanh toán : Số tài khoản :
 
STT
Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Thuế suất
Tiền thuế
Tổng tiền sau thuế
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
Cộng tiền hàng hóa dịch vụ :
Tổng cộng tiền thanh toán :
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales