Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo

Thông tin liên hệ

Mẫu hóa đơn 40

Hóa đơn điện tử
Công Ty TNHH P.A Việt Nam
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST (Taxcode): 0302431595   Điện thoại (Tel): 02862563737   Email: hoadon@hoadon.cloud
STK (Bank Acc): 0421003848922   Tại (At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

Hóa đơn giá trị gia tăng

(VAT INVOICE)

Ngày (Date) ... tháng (month) ... năm (year) ...

Mẫu số (Form): 01GTKT0/001
Ký hiệu (Serial): PA/19E
Số (No.): 0000000
 
Họ tên người mua hàng (The purchaser):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Goods, services, description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Total)
Thuế suất
(VAT rate)
Tiền thuế
(VAT amount)
Tổng tiền sau thuế
(Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
Cộng tiền hàng hóa dịch vụ (Total net amount):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total payable amount):
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Sign, full name )

 
       
 
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales