Thông tin mẫu hóa đơn

Chọn logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Tên mẫu số
Ký hiệu
Số dòng dữ liệu
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu

Mẫu phiếu xuất kho đại lý Bang

Hóa đơn điện tử
Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ : 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0302431595 
Điện thoại : 02862563737   Fax: 02862563737
Số tài khoản :    Tại : VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

 

Mẫu số : 01GTKT0/001

Ký hiệu : PA/19E

Số : 0000000

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Ngày lập hóa đơn : .../ .../ ...

 
Căn cứ hợp đồng kinh tế số: Ngày: tháng: năm:
 
Của: Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Với tổ chức, cá nhân: Mã số thuế:
 
Họ và tên người vận chuyển: Hợp đồng số:
 
Phương tiện vận chuyển:
 
Xuất tại kho:
 
Nhập tại kho:
 
STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
(Sản phẩm, hàng hóa)
Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 7 = 5x6
 
             
             
             
             
Tổng cộng thanh toán:
 
Số tiền viết bằng chữ:
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Người lập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Thủ kho xuất

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 

Người vận chuyển

( Ký, ghi rõ họ tên )

Thủ kho nhập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud  Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn

    Mẫu hóa đơn liên quan

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales