XML Reader 1.0

MST: 0302431595

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Mẫu số: 01GTKT0/001

Ký hiệu: PA/19E

Số: 0000000

 
Địa chỉ: 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02862563737 - Fax: 02862563737
Tài khoản:
Ngân hàng: VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)
 
 
 

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày... Tháng... Năm...

(Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử)
 
 
Nơi xuất hóa đơn: Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Số tài khoản: 0421003848922
 
Họ tên người mua hàng:
 
Tên đơn vị:
 
Mã số thuế:
 
Địa chỉ:
 
Hình thức thanh toán: Số tài khoản:
 
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
 
           
           
           
           
           
Cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT:
Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng thanh toán:
 
Số tiền viết bằng chữ:
 
 
 
 

Người thực hiện chuyển đổi

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Người Bán Hàng

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )

       
 
 
 
Trang tra cứu:https://tracuu.hoadon.cloud Mã tra cứu:
Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn
 

Thông tin mẫu hóa đơn

Upload Logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu