XML Reader 1.0
Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ: 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST:  0302431595 Điện thoại: 02862563737 Email: hoadon@hoadon.cloud
STK: Tại ngân hàng: VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

 

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày... Tháng... Năm...

Mẫu số: 01GTKT0/001

Ký hiệu: PA/19E

Số: 0000000

 

 
Họ tên người mua hàng:
 
Tên đơn vị:
 
Mã số thuế:
 
Địa chỉ:
 
Hình thức thanh toán: Số tài khoản:
 
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
 
           
           
           
           
           
Cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT:
Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng thanh toán:
 
Số tiền viết bằng chữ:
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

   

Người Bán Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
       
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud Mã tra cứu:
Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn
 

Thông tin mẫu hóa đơn

Upload Logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu