XML Reader 1.0

MST: 0302431595

Công ty TNHH P.A Việt Nam

Mẫu số: 01GTKT0/001

Ký hiệu: PA/19E

Số: 0000000

 

 
Địa chỉ: 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02862563737 Fax: 02862563737
Email: hoadon@hoadon.cloud Website: bang.vn
 
 
 

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Ngày:.... Tháng:.... Năm: 20..

 
 
Căn cứ hợp đồng kinh tế số: Ngày: Tháng: Năm:
 
Của Công Ty Cổ Phần Bống Bống Bang Bang với (tổ chức, cá nhân)
 
Mã số thuế:
 
Họ và tên người vận chuyển:
 
Hợp đồng số:
 
Phương tiện vận chuyển:
 
Xuất tại kho:
 
Nhập tại kho:
 
STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
(Sản phẩm, hàng hóa)
Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 7 = 5x6
 
             
             
             
             
             
Tổng cộng thanh toán:
 
Số tiền viết bằng chữ:
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Người lập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 

Thủ kho xuất

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 

Người vận chuyển

( Ký, ghi rõ họ tên )

Thủ kho nhập

( Ký, ghi rõ họ tên )

 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud Mã tra cứu:

Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn
 

Thông tin mẫu hóa đơn

Upload Logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu