Hóa Đơn #0

99.000 Vnđ 100 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành.

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #1
- Tặng gói Backup Hóa Đơn trị giá 620k.
- Miễn phí mẫu hóa đơn theo thư viện mẫu có sẵn.

348.000 Vnđ 500 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành.

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #2
- Tặng gói Backup Hóa Đơn trị giá 620k.
- Miễn phí mẫu hóa đơn theo thư viện mẫu có sẵn.

657.000 Vnđ 1.500 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành.

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #3
- Tặng gói Backup Hóa Đơn trị giá 620k.
- Miễn phí mẫu hóa đơn theo thư viện mẫu có sẵn.

1.278.000 Vnđ 3.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #4
- Tặng gói Backup Hóa Đơn trị giá 620k.
- Miễn phí mẫu hóa đơn theo thư viện mẫu có sẵn.

2.418.000 Vnđ 7.500 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Tặng loa FREI

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #5
- Tặng gói Backup Hóa Đơn trị giá 620k.
- Miễn phí mẫu hóa đơn theo thư viện mẫu có sẵn.

4.185.000 Vnđ 15.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Tặng loa FREI

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #6
- Tặng gói Backup Hóa Đơn trị giá 620k.
- Miễn phí mẫu hóa đơn theo thư viện mẫu có sẵn.

6.750.000 Vnđ 25.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Tặng loa FREI

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hóa Đơn #7
- Tặng gói Backup Hóa Đơn trị giá 620k.
- Miễn phí mẫu hóa đơn theo thư viện mẫu có sẵn.

Giá cực ưu đãi Trên 25.000 Hóa đơn

Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn

Không cần cài đặt

Hướng dẫn thủ tục phát hành

Tặng loa FREI

Phí khởi tạo lần đầu: 800.000 VNĐ

Liên hệ

Dịch vụ bổ sung

  Chi phí Đặt mua
Thiết lập mẫu hóa đơn theo yêu cầu đặc thù riêng
3.000.000đ / 1 lần thiết kế
Đặt mua
Backup Hóa Đơn
7.440.000đ / 1 năm
Đặt mua

Bảng so sánh các gói dịch vụ

Tính Năng Hóa đơn #0 Hóa đơn #1 Hóa đơn #2 Hóa đơn #3 Hóa đơn #4 Hóa đơn #5 Hóa đơn #6 Hóa đơn #7
Tạo, sửa, xóa hóa đơn, xem chi tiết trước khi xuất hóa đơn
Quản lý phiếu xuất kho
Công cụ tự thiết kế mẫu hóa đơn cho khách hàng
Thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu riêng khách hàng
Quản lý khách hàng
Quản lý danh mục sản phẩm
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán Có thể theo dõi những khách đã thanh toán hay chưa để biết mà xuất hóa đơn
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn
Theo mẫu chuẩn và định dạng xml mới nhất của tổng cục thuế
Tính Năng Hóa đơn #0 Hóa đơn #1 Hóa đơn #2 Hóa đơn #3 Hóa đơn #4 Hóa đơn #5 Hóa đơn #6 Hóa đơn #7
Phát hành hóa đơn điện tử qua Email, SMS... Mặc định khi phát hành hóa đơn sẽ gửi hóa đơn thông qua email, Nếu muốn phát hành hóa đơn bằng SMS thì phải tính phí riêng
Phân quyền tính năng cho nhiều loại user
Xem Báo cáo tài chính bán ra
Cảnh báo hóa đơn điện tử xuất sai cho CEO và Kế Toán Trưởng Cảnh báo cho CEO hoặc kế toán trưởng các hóa đơn xuất sai, để CEO và Kế Toán Trưởng kiểm tra và đối chiếu lại
Truy cập quản lý hóa đơn và link tra cứu theo tên miền riêng Nếu có tên miền riêng có thể cấu hình link quản trị và link tra cứu theo tên miền để cho chuyên nghiệp hơn
Tạo ID riêng để tra cứu tất cả hóa đơn đã phát hành cho từng khách hàng Bên nhận hóa đơn sẽ có tài khoản để đăng nhập vào có thể xem tất cả hóa đơn đã nhận được thay vì phải vào link tra cứu để tra cứu từng hóa đơn
Theo dõi công nợ khách hàng, hàng hóa
Nhận thông báo từ hệ thống và thông báo chung
Bảo vệ tài khoản an toàn bảo mật Có thể cấu hình chỉ cho phép 1 IP nào đó hoặc bảo vệ bằng câu hỏi bí mật mới cho phép truy cập vào quản lý HDDT
Tính Năng Hóa đơn #0 Hóa đơn #1 Hóa đơn #2 Hóa đơn #3 Hóa đơn #4 Hóa đơn #5 Hóa đơn #6 Hóa đơn #7
Quản lý hóa đơn đầu vào Cho phép upload các hóa đơn đầu vào từ file xml, pdf… của các đơn vị cung cấp hoá đơn điện tử khác, và đưa vào chi phí đầu vào của công ty… giúp kế toán không phải ngồi nhập tay các hóa đơn trên
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Download hóa đơn điện tử để lưu trữ(định dạng XML) riêng
Xuất dữ liệu hóa đơn tháng, Quý ra file excel
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra
Chuyển đổi hóa đơn sang chứng từ giấy
Tự động lấy thông tin khách hàng từ hệ thống tổng cục thuế Người xuất chỉ cần nhập MST của khách hàng vào là sẽ có đầy đủ thông tin đơn vị cần xuất hóa đơn chứ không cần phải nhập đầy đủ từng cột
Xử lý hóa đơn Thay thế, điều chỉnh và hủy bỏ
Tính Năng Hóa đơn #0 Hóa đơn #1 Hóa đơn #2 Hóa đơn #3 Hóa đơn #4 Hóa đơn #5 Hóa đơn #6 Hóa đơn #7
Có sẵn api và mẫu hướng dẫn để hỗ trợ tích hợp từ phần mềm thứ 3
Cấu hình smtp riêng để phát hành hóa đơn qua email
Cấu hình bật, tắt bảo mật 2 lớp
Có thể tự cấu hình tăng số dòng chi tiết trên 1 trang của tờ hóa đơn